Polpharma Shqipëri - Njerëz që ndihmojnë njerëz

Mirë se vini,

ju po vizitoni

Polpharma Shqipëri 

 

mapa

Produktet tona

Emër Substancë Dozë Forma farmaceutike MHH SmPC PIL
Biotrakson Ceftriaxone 1 g powder for solution for injection Polpharma S.A. PDF PDF
Biotrakson Ceftriaxone 2 g powder for solution for injection or infusion Polpharma S.A. PDF PDF
Biotum Ceftazidime 1 g powder for solution for injection or infusion Polpharma S.A. PDF PDF
Biotum Ceftazidime 2 g powder for solution for injection or infusion Polpharma S.A. PDF PDF
Simvastatin Simvastatin 10 mg film-coated tablets ProMed. CS. PDF PDF
Simvastatin Simvastatin 20 mg film-coated tablets ProMed. CS. PDF PDF
Simvastatin Simvastatin 40 mg film-coated tablets ProMed. CS. PDF PDF
Bupivacainum hydrochloricanum Bupivacaine hydrochloride 5 mg/ml_ solution for injection Polfa Warszawa S.A. PDF PDF
Midanium  Midazolam  50 mg/10 ml solution for injection Polfa Warszawa S.A. PDF PDF
Midanium Midazolam 1 mg/ml solution for injection Polfa Warszawa S.A. PDF PDF
Midanium Midazolam 15 mg/3 ml solution for injection Polfa Warszawa S.A. PDF PDF
Heparinum WZF Heparin sodium  5 000 IU/ml solution for injection Polfa Warszawa S.A. PDF PDF
Proxacin 1%  Ciprofloxacin 10 mg/m concentrate for solution for infusion Polfa Warszawa S.A. PDF PDF
Plofed 1%   Propofol 10 mg/ml emulsion for injection or infusion Polfa Warszawa S.A. PDF PDF
Fentanyl  Fentanyl 50 µg/ml solution for injection Polfa Warszawa S.A. PDF PDF
Nozetal  Xylometazoline hydrochloride 1 mg/ml nasal drops, solution Polfa Warszawa S.A. PDF PDF
Nozetal  Xylometazoline hydrochloride 0,5 mg/ml nasal drops, solution Polfa Warszawa S.A. PDF PDF

Powered by: CMSEdito Designed by: 23studio
© POLPHARMA S.A. All rights reserved.